افتخاری دیگر برای شرکت شبکه گستر آذرآرتام، با همت همکاران و متخصصان شرکت نرم افزار حسابداری رویال که حاصل بیش از 10 سال سعی و تلاش متخصصان شرکت می باشد توسط وزارت  ارتباطات و فناوری تائید فنی گردید.

تائیدیه فنی نرم افزار حسابداری رویال